*TĐ 33- Xin Đừng Làm Chiếc Lá Mơ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Xin Đừng Làm Chiếc Lá Mơ

 

Nhẩn trao thì phận nhẩn trao

Mơ mơ. mộng mộng nhìn Sao, ngắm Trời

Đêm về chàng- thiếp hai nơi

Uổng công trang điểm xuân thì bấy lâu

Trăm năm nên vẹn tình sâu

Chớ gây ngang trái gieo sầu cho nhau

Để rồi tự chuốt thương đau

Thiên thu tình lỡ rơi vào cô đơn

Bóng nghiêng chỉ biết dỗi hờn

Mượn thiền....áo vải cho hồn nguôi ngoai

Trời cao nào chứng lòng sai

Tương, chao, dưa món đọa đầy xác thân

Phu- thê là.... phận kiếp nhân

Trao duyên hãy trót, xin đừng phụ nhau.

 

Thủy Điền

03-03-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền