*TĐ 34- Buồn Mà Chi (Thơ) Thủy ̣Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Buồn Mà Chi

 

Buồn chi khi bóng xế tà

Khi duyên đã cạn, mặn mà dần tan

Như quày chuối chín ngả vàng

Như đèn hiu hắt trước làn gió đông

Buồn chi khi tuổi chất chồng

Đời người khoảnh khắc theo ông, theo bà

Tiếc chi cái thuở ngọc ngà

Cái thời trăng mộng hát ca đêm rằm

Cái thời hai đứa hẹn thầm

Tình ta vẫn sáng như Trăng trên trời

Buồn chi người hỡi! Người ơi

Chu kỳ nhật-nguyệt có dời được đâu

Trăm năm dẫu ..... sướng, u sầu

Tre tàn, măng mọc nối cầu mai sau.

 

Thủy Điền

06-3-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền