*TĐAM 4- Mấy Dòng Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VṆ)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Tâm Tư 

 

( Để nhớ một người bạn đã mất )

 

Trà thơm

Lại vắng bạn hiền

Sao nghe đắng đót nỗi phiền muộn tôi !

 

Nghĩa tình xưa...

Duyên tận rồi !

Mình tôi chiếc bóng

Sầu thôi phận người .!

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0