*TĐAM 4- Mấy Dòng Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VṆ)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Tâm Tư 

 

( Để nhớ một người bạn đã mất )

 

Trà thơm

Lại vắng bạn hiền

Sao nghe đắng đót nỗi phiền muộn tôi !

 

Nghĩa tình xưa...

Duyên tận rồi !

Mình tôi chiếc bóng

Sầu thôi phận người .!

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền