*LHT 16- Trái Nào Bằng Trái Tim Yêu (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Trái Nào Bằng Trái Tim Yêu

 

Vải tơ, chăn chiếu, nệm hồng

Chỉ là tạm bợ cho lòng bớt....câm

Sao bằng hơi ấm tình chàng

Sao bằng da thịt người thân ôm choàng

Rượu nào sưởi trọn tim non

Bằng đôi mắt tỏ, cười giòn bên nhau

Lời nào xóa sạch tim đau

Bằng đôi môi thắm trót trao đêm sầu

Tình nào mới biết tình sâu

Từng đêm âu yếm gối đầ̀u sẻ chia.

 

Lệ Hoa Trần

10-03-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền