*LH 3- Bóng Chiều (Thơ) Lê Hoa (GER)

 

Lê Hoa

 

 

Bóng Chiều

 

Câu thương, câu nhớ chiều nay

Ai gieo văng vẳng bên tai nghe buồn

Như con Sáo...độc trên nương

Thở than lẻ bạn giữa đường chơi vơi

Người ơi! Người hỡi người ơi

Bao năm vạn dặm để tôi một mình

Hoàng hôn, nắng cháy, bình minh

Thương thương, nhớ nhớ  ngày.... nhìn phương xa

Măng non giờ đã tre già

Quanh ta còn lại xa xa bóng chiều.

 

Lê Hoa

16-3-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0