*LH 3- Bóng Chiều (Thơ) Lê Hoa (GER)

 

Lê Hoa

 

 

Bóng Chiều

 

Câu thương, câu nhớ chiều nay

Ai gieo văng vẳng bên tai nghe buồn

Như con Sáo...độc trên nương

Thở than lẻ bạn giữa đường chơi vơi

Người ơi! Người hỡi người ơi

Bao năm vạn dặm để tôi một mình

Hoàng hôn, nắng cháy, bình minh

Thương thương, nhớ nhớ  ngày.... nhìn phương xa

Măng non giờ đã tre già

Quanh ta còn lại xa xa bóng chiều.

 

Lê Hoa

16-3-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền