*TMN 9- Tháng Ba Lỗi Hẹn (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long -VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

 

Tháng Ba Lỗi Hẹn 

 

Hít hà...tháng Ba đánh rơi hò hẹn

Em quay lưng cúi mặt nói... đừng anh...

Hôm ấy trời chẳng xanh đâu...mưa giông

Từ chối anh , em bão tố trong lòng...

 

Hít hà tháng Ba nắng hanh vàng cháy

Đốt rụi tình nhen nhúm đã từng lâu

Từ chối anh em giấu biệt nỗi sầu 

Cay mi mắt lòng đau ai thấu tỏ

 

Hít hà tháng Ba cung đường bỏ ngỏ

Em giận hờn không duy chỉ mình em 

Chất ngất này em sẽ mãi lặng im

Đâu cần nói nghĩa là yêu đã hết 

 

Hít hà tháng Ba ngọt ngào mỏi mệt

Em không cần vì đã hoá hư vô

Chuyện xưa nay em chôn lấp vào mồ

Hương và khói bay lên lời ly biệt ! 

 

                             Trần Mai Ngân 

                                18-3-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền