*TĐAM 8- Chuyện Đôi Ta (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

 Chuyện Đôi Ta

 

(Để nhớ một thời anh và em )

 

Dưới trăng ,

Anh giỡn bóng mình 

Trò chơi son trẻ ...

Lúc mình chưa quen .

Em bên thềm cửa đứng xem

Khúc kha khúc khích ...

Cười khen ...anh này .

 

Tháng năm qua

Đến ngày nay

Đôi ta chung bước 

Đẹp thay ước nguyền .

Đời người ,

Cũng bởi chữ duyên

Nợ nhau kiếp trước...

Trả riêng kiếp này .

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền