*TMN 10- Chạm... (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Chạm...

 

Chạm vào vô thức mênh mông

Chạm vào tan vỡ sắc không của đời

Chạm vào bến ngã ơ hờ

Chạm tôi về phía một bờ hư vô...

 

Mai sau còn chút cơ hồ

Của ngày xưa cũ nắm mồ rong rêu

Cố...nhưng không chạm được yêu

Đã xa... xa mãi những điều không nhau 

 

Quay về mộng chẳng xôn xao

Quay về cùng những hôm nào ...với tôi ! 

 

                                Trần Mai Ngân

                                    10-4-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0