*TĐAM 10- Mấy Dòng Lục Bát Nửa Khuya (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát Nửa Khuya 

 

Thức cùng tôi ,

Đêm võ vàng !

Với đôi mắt khép

Ngỡ ngàng ...

Nghĩ suy !

 

Buồn dâng ...

Giây phút phân kỳ !

Không lời từ biệt ,

Người đi ...

Sao đành ?!

 

Lặng thầm tôi ,

Bước độc hành !

Đèn khuya hắt bóng 

Lòng hanh hao ...

Về ...!

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0