*TĐAM 10- Mấy Dòng Lục Bát Nửa Khuya (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát Nửa Khuya 

 

Thức cùng tôi ,

Đêm võ vàng !

Với đôi mắt khép

Ngỡ ngàng ...

Nghĩ suy !

 

Buồn dâng ...

Giây phút phân kỳ !

Không lời từ biệt ,

Người đi ...

Sao đành ?!

 

Lặng thầm tôi ,

Bước độc hành !

Đèn khuya hắt bóng 

Lòng hanh hao ...

Về ...!

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền