*TĐAM 11 - Mấy Dòng Lục Bát Cho Bạn Đời (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát Cho Bạn Đời

 

Buồn chăng em ?

Trở giấc đêm !

Nghe như tiếng lá 

Ngoài thềm rớt ...

Đau !

Nỗi niềm nào ,

Đủ quên mau ?!

Anh xin hạnh phúc 

Đẹp màu mắt em .

Tuổi giờ ,

Dẫu có hom hem !

Anh bên Em ...

Vẫn ngồi xem sự đời !

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền