*TĐAM 11 - Mấy Dòng Lục Bát Cho Bạn Đời (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát Cho Bạn Đời

 

Buồn chăng em ?

Trở giấc đêm !

Nghe như tiếng lá 

Ngoài thềm rớt ...

Đau !

Nỗi niềm nào ,

Đủ quên mau ?!

Anh xin hạnh phúc 

Đẹp màu mắt em .

Tuổi giờ ,

Dẫu có hom hem !

Anh bên Em ...

Vẫn ngồi xem sự đời !

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0