*LHT 23- Như Dòng Nước Trôi (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Như Dòng Nước Trôi

 

Chia ly nước mắt lưng tròng

Bao giờ gặp lại "Như dòng nước trôi"

Nhìn theo lòng dạ tơi bời

Người đi, kẻ ở  khóc cười dở dang

Thôi thì số kiếp hoa tàn

Đành lòng chấp nhận lỡ làng duyên tơ

Bao nhiêu hy vọng mộng mơ

Chìm trong bóng tối, lặng lờ theo mây

Người ơi! Người hỡi! Có hay?

Đêm về đau xót biệ́t ai tỏ bày

Quây lưng nước mắt chảy dài

Hồng nhan bạc phận, đắng cay muôn chiều.

 

Lệ Hoa Trần

01-5-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền