*TĐÀM 14- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Cái Có Thể...

 

Cái có thể , tôi dành cho mơ ước 

Để cuộc đời thắm thiết những yêu thương .

Mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường ,

Niềm thân ái trên môi cười rạng rỡ .

 

Chút Tình

 

Từ em xưa ...

Nhớ về đây .

Niềm yêu thương cũ ,

Đã gầy...

Dáng hoa !

Chút tình ,

Còn níu mộng xa !

Sầu tôi !

Ngần ấy ...

Chỉ là chiêm bao !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM. VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền