*TĐÀM 14- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Cái Có Thể...

 

Cái có thể , tôi dành cho mơ ước 

Để cuộc đời thắm thiết những yêu thương .

Mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường ,

Niềm thân ái trên môi cười rạng rỡ .

 

Chút Tình

 

Từ em xưa ...

Nhớ về đây .

Niềm yêu thương cũ ,

Đã gầy...

Dáng hoa !

Chút tình ,

Còn níu mộng xa !

Sầu tôi !

Ngần ấy ...

Chỉ là chiêm bao !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM. VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0