*SC 21- Góp Nhặt (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu ́(CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

 

Góp Nhặt

 

                                   "Trách ai xài giấy bỏ bìa

                                    Khi thương thương vội khi lìa lìa xa."

                                   (Ca dao)

Ta đi 

khắp chốn ta bà

Góp nhặt hằng hà 

Mảnh vụn trăng rơi

 

Trăng cười 

tình tự lả lơi

Hỏi trăng có biết

Mảnh đời thế gian?

 

Trăng lên 

trăng xế, trăng tàn

Tan trong bể khổ

Tỏa vàng cồn dâu

 

Lên non 

xuống suối nhiệm mầu

Long lanh đáy vực

Giọt sầu nổi trôi!

 

Giận ai? 

trăng trốn sau đồi

Bỏ rừng thông lạnh

Bồi hồi nhớ trăng ...

Vui chi? 

 

trăng sáng bủa giăng

Buồn chi chênh chếch

Đầu ghành cuối sông!

Xôn xao 

 

bến nước mênh mông

Bồng bềnh sóng biếc

Tròng trành trăng xoay ...

 

Đầu hôm 

trăng mọc chân mây

Cuối đêm trăng lặng

Vơi đầy mảnh mai ...

 

Trăng soi 

cánh nhạn xa bay

Xuân về nhớ nước ...

Gọi bầy đêm sương!

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền