*LHT 25- Đơn Côi (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đơn Côi

 

Ngỡ ngồi cửa rộng, nhà sang

...... xuyên song chim hót, mai vàng nở hoa

Ra, vào có kẻ hầu bà

Lên xe, xuống ngựa lụa là gấm nhung

Là đời sung sướng vô cùng

Không vua, nhưng cũng là hoàng chẳng thua

Ai ngờ ! Từ ấy mấy mùa

Cung son một bóng, sớm- trưa một mình

Bao năm mang tiếng trao tình

Làm dâu xứ lạ đẹp xinh muôn điều

Chàng đâu chỉ thấy bóng..... liêu

Phòng to, gác vắng hắt hiu thân gầy

Canh ba thức giấc trông....ngoài

Gió thu buốt lạnh, đêm dài lá rơi.....!

 

Lệ Hoa Trần

06-05-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền