*LHT 27 - Bèo Dạt, Mây Trôi (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Bèo Dạt, Mây Trôi

 

Sương giăng buốt lạnh vườn chè

Gác đêm vắng bóng tái tê lòng người

Bao năm bèo dạt, mây trôi

Đôi người, đôi ngã, đường đời cách chia

Đêm đêm ngồi ngắm nhìn xa

Mượn trăng tự hỏi ? Sao ra thế nầy

Trăng đêm, trăng khuyết, trăng đầy

Cô đơn từng bước nối dài theo nhau

Mấy thu cứ mãi ra vào

Sương giăng lạnh buốt thuở nào... còn đây

Gác đêm chiếc bóng thân gầy

Lẻ loi ngồi đếm tháng ngày đi qua.

 

Lệ Hoa Trần

13-05-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0