*HLS 80- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Chẳng Còn Ngày Ấy

 

Chẳng còn ngày ấy chiều đông

Anh cùng em bước phiêu bồng bên nhau

Chẳng còn ghế đá hàng cau

Cành hoa sứ cũng thay mầu phôi phai

Chẳng còn mỗi sớm ban mai 

Đợi con chim khách nhắc hoài nơi xa

Mùa đông chiều ấy đã qua

Người về phương khác để ta một mình

Khát khao một chút yên bình

Người ơi đã nhạt chữ tình khi nao.

 

7.1.2016  

 

Bến Tương Phùng

 

Bến tương phùng ở nơi đâu

Giữa sa mạc héo khúc sầu can qua

Cát thì nông nổi bay xa

Diều còn chao liệng la đà trung không

Tìm đâu thấy bến tương phùng

Ghé thân cát đậu...ngại ngùng phận ai?

 

7.1.2016 

 

Lời Cát

 

Dẫu là thân cát cô đơn

Dẫu là gánh cả nỗi buồn nhân gian

Cát tôi dẫu trắng hay vàng

Dẫu là thô ráp, mịn màng cũng cam

Chẳng kênh kiệu chẳng tham lam

Nép mình làm một hạt vàng đợi mưa

Thấm vào cho mát trang thơ

Chút thâm tình vẫn trông chờ bấy nay

Dẫu là cát vẫn đắm say

Thuỷ chung son sắt đợi ngày tương giao...

 

Hoàng Liên Sơn

9.1.2016  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền