*NL 12- Màu Tóc Xưa (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Màu Tóc Xưa 

 

Với tay. kéo đám mây trời

Hỏi. sao vương vấn phương này làm chi?

Nương theo cánh gió. bay đi!

Chở về dáng nhỏ xuân thì. nhớ thương!

Tình đầu. mỏng mảnh. khói sương

Đủ. cay triền mắt tha phương. lưu đày!

.

Mồ côi. vời ngóng lưng trời

Nhớ về cố quận. mắt người lá răm

Liếc. tôi. khiếp đảm. trăm năm

Điếng. tên lãng tử. mất hồn. bởi ai!

Phượng rơi. hôn nhẹ tóc dài

Tóc xưa. cột chặt một đời. ngu ngơ!

.

Nhớ người. gởi mấy vần thơ

Mây ơi! Nương gió. bay về trường xưa

Trường xưa. phượng đỏ nở chưa?

Tóc xưa hoa đỏ? Nắng mưa phai màu?

.

Mươi năm. từ thuở ba đào

Không vùi lấp được. tình nào. em ơi!

Vẫn là tôi! Vẫn là tôi!

Vẫn tên lãng tử. một đời huyễn mơ!

.

Mãi là. phượng đỏ. tóc xưa

Mãi là. mỏng mảnh. ngây thơ. tình đầu!

Kiếp sau? Mong có kiếp sau

Trùng lai. hạnh ngộ. thoát đâu được người!

.

Nguyên Lạc 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền