*SC 24- Mẹ Maria Bà Có Biết (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Mẹ MARIA Bà Có Biết

 

Mẹ Mary, bà có biết?

Ngày đứa trẻ lớn lên sẽ đi trên nước

 

Bà có biết?

Người con trai bà đồng trinh sinh ra

Sẽ cứu nhiều con trai con gái trên đất.

 

Bà có biết? 

Người con ấy, 

Khiến bà thành người mới trung trinh tiết liệt

Sẽ giải phóng bà khỏi tội lỗi qủi ma áp bức

 

Bà có biết?

Trẻ thơ bà bỗng dưng cưu mang 

Sẽ gọi bảo tố sấm rền chấm dứt. . .

 

Bà có biết?

Hài nhi ấy sẽ làm người mù được thấy

Người điếc được nghe

Người què được nhảy

Người câm được nói

Và người chết được sống lại... 

 

Mẹ Mary, bà có biết?

Người con ấy là Chúa của vạn vật

Là Thượng Đế muôn loài

Là Vua của muôn vua

Là Chúa của muôn chúa

Là Đấng tự có – hằng có

Hôm qua, hôm nay và mãi mãi ngàn sau

 

Mẹ Mary, bà có biết?

Bà là người nữ vinh hạnh nhất

Bỡi khi bà hôn mặt Hài Nhi

Là bà đựơc hôn lênThượng Đế Ngôi Hai

Con Một của Đức Chúa Trời!

 

Ôi! Vinh quang ngàn đời - Mary!

 

(Phỏng theo “Did She Know” 

của Kenny Rogers )

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền