*TĐ 58 - Một Ngày Như Mọi Ngày (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Một Ngày Như Mọi Ngày

 

Một ngày đã đi qua

Quá khứ để lại..... ta

Những vui, buồn lẫn lộn

 

Một ngày nhanh chóp nhoáng

chén cơm nuốt chưa tròn

Giấc ngủ.... nửa chừng say

 

Một ngày như mọi ngày

Sao như trở bàn tay 

Quá sức người tưởng tượng

 

Một ngày không bình thường

Hạnh phúc và ̣đau thương

Cứ đua nhau chạy mãi

 

Khổ ̣đau thì dừng tại

Hạnh phúc vội bay xa.

 

Thủy Điền

21-05-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền