*ĐTMG 2- Ngày Xưa (Thơ) Nhà Thơ Đỗ Thị Minh Giang (CA- USA)

 

Nhà Thơ Đỗ Thị Minh Giang

 

 

Ngày Xưa

 

   Em từ xứ Sóc ngày xưa

Ru hồn uyển mị hạt mưa phai màu

   Đêm mơ dỗ giấc ngọt ngào

Tóc mây ngôi chẻ vướng vào hồn tôi

   Em về sông nước ngừng trôi

Thủy triều dâng sóng xa xôi nẻo đời

   Em từ xứ Khánh vẽ vời

Lòng anh tiếc nhớ mộng rời trăm năm .

 

Đỗ Thị Minh Giang

CVM

1-10

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền