*NL 14- Lời Vĩnh Biệt (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tranh Vẽ Tô Thùy Yên

 

 

Lời Vĩnh Biệt

 

(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên)

.

Riêng người đây một nén hương!

Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau

Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu

Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người!

Mắt đầy sương khói chiều rơi

Tiếng chiều đồng vọng người ơi nghìn trùng!

.

"Tam Giang" rày đã cạn cùng! 

"Trường Sa chếnh choáng" "Anh Hùng Tận" ôi! [*]

.

Xin người an ngủ đi thôi!

" Ta Về" "nghe nặng đất trời từ tâm" [**'

,,,,,,,,,,

[*] Tên một số bài thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên: Chiều trên Phá Tam Giang/ Trường Sa Hành/ Anh Hùng Tận...

[**] Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.- Ta Về

 

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền