*WI 4- Đáng Mặt "Một Kiếp Người" (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Đáng Mặt "Một Kiếp Người"

 

Thế mà cũng quan tâm

Thế mà cũng phổ biến

Đây là điều phản biện

Nền Văn hóa dân ta

 

Bây giờ hơi khấm khá

Cơm gạo đã quá no

Được hưởng trọn tự do

Làm những chuyện tầm xàm

 

Trước đây bốn mươi năm

Cơm không có vào hàm

Sống dưới thời bao cấp

Chỉ toàn nghe khóc than

 

Giờ được leo lên giàn

Xem trời như hạt cát

Thiên hạ như rơm rác

Đáng mặt "Một kiếp người"

  

Web Inhaber

24-05-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền