*NK 9- Thăm Chùa Ba Vàng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 

Thăm Chùa Ba Vàng

                        

Chùa Ba Vàng một sớm mai thăm lễ :

- cây Bồ Đề 8 tỉ của Tướng Quang

-Sư Thái Minh ghế sang ngồi chễm chệ

Giảng "Kinh" hay như Tuyên Huấn, loa Phường...

                            *

Tiền ai rửa xây Ba Vàng to tướng ?

Phật chẳng ở đây, chỉ lũ Trọc lộng hành

- Kiếm tiền tỉ những "thỉnh Vong" - "giải Nghiệp"

Chùa càng to, xã hội chẳng yên bình...

                              *

Ôi Đức Phật hay chăng thời mạt pháp

Những Ba Vàng, Bái Đính...mở Kinh doanh

Lại Tam Chúc...đất xây Chùa bát ngát

Mất ruồng đồng...ai thương lũ Nông dân ?

 

                    

    Uông Bí 6/2017- Hà Nội 22/3/2019

 

                NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền