*NL 15- Tiễn Người (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tô Thùy Yên

 

 

Tiễn Người

.

(Tiễn biệt Tô Thùy Yên)

.

Đất trời gầy cuộc ly tan

Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người

Nắng chiều nhuộm tím bờ vai

Lay hồn tám sải chuông hoài vọng âm

.

Người đi vào cõi hư không

Để vần thơ lại muôn năm cho đời

"Ta về". về với đất trời

"Từ tâm vô lượng" những lời "nở hoa"

.

"Cảm ơn hoa nở vì ta"

"Mười năm ta vẫn cứ là ta" thôi

"Một lần kể lại rồi thôi"

"Ðành không trải hết lòng" tôi với người!

.

"Vầng trăng tiếc cuộc rong chơi"

"Tiếc đời hữu hạn". lẻ loi "Ta về"!

.......

(" ") Một số lời thơ trong bài "Ta Về" của Tô Thùy Yên

.

Nguyên Lạc

.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền