*WI 5 -Hai Mặt (Thơ) Web Inhaber (GEṚ)

 

Web Inhaber

 

 

Hai Mặt

 

Phật đâu có ở trong am

Phật ở trong lòng, phật ở trong tâm

Xây chi năm, bảy chục tầng

Hao tài, tốn của dân làng.......đói ngoe

Toàn là mảnh lụa, vải che

Một bầy lũ trọc cò kè kinh doanh

 

Hàng năm đi viếng chùa gần

Mười lăm, tháng bảy đôi lần..... linh thiêng 

Ngày nào cũng viếng cúng tiền

Lạy trời, lạy phật ngoan hiền dễ thương

Quây lưng làm chuyện bất lương

Tính lời, tính lỗ hại nhân, hại đời. 

 

Web Inhaber

25-05-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền