*NK 10- Làm Dâu Đình Bảng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 

Làm Dâu Đình Bảng

 

 

(Tăng: Các cô gái Thiên hạ lấy trai Đình Bảng)

                            *

              " Vật thú Đình Bảng thê" (1)

                        --------

        Em đã theo anh về Đình Bảng

        "Thưa thày, thưa đẻ " ở làm dâu (2)

        Lề thói ngàn năm dân Kẻ Báng

        Nhẫn nhịn lựa theo tự buổi đầu.

                            *

        Gái Cảng nhập gia tình ý khéo

        Chồng yêu...ngứa mắt mấy "bà cô" (3)

        Dâu trưởng phải tay hòm, thìa khóa

        Mẹ chồng phó mặc cứ mà lo...

                            *

        Khó thật làm con Dâu Đình Bảng :

        - Lễ tang như đón rước cả làng

        - Lễ hội mời bàn dân Thiên hạ...

        Xứng tầm "mợ cả" đẹp- kiêu- sang.

  -------

 

( 1) Bắc Ninh tứ vật : 4 điều cấm kỵ ở đất Bắc Ninh xưa :

        "Vật giao Phù Lưu hữu

          Vật thú Đình Bảng thê

          Vật ẩm Đồng Kỵ thủy

          Vật thực Cẩm Giang kê "

        ( Chớ đánh bạn với người Phù Lưu - chợ Giầu

        Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ

        Chớ uống nước làng Đồng Kỵ

        Chớ ăn thịt gà làng Cẩm Giang )

(2) Đình Bảng -( kẻ Báng và Chợ Giầu là 2 làng Buôn nổi tiếng ở Bắc

Ninh  nên lối sống rất khác các vùng thôn quê , do đó con Gái nơi khác

về làm Dâu rất khó khăn trong việc giao tiếp ứng xử ) ở Đình Bảng gọi

Bố mẹ là Thày đẻ ( xem "Vỡ đê" - Vũ Trọng Phụng)

(3) Tục ngữ " giặc bên Ngô không bằng Bà Cô bên chồng.

            Đình Bảng , rằm tháng 3...

 

                  NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền