*NL 24- Đi Đâu ? (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

Đi Đâu ?

 

Đi đâu? Mấy ngõ, qua cầu

Lẻ loi, hiu hắt, sẫm màu hoàng hôn

U buồn gởi lại cô thôn

Bóng xa dỗi mắt lệ tuôn đôi dòng

Thị thành, phố xá chốn đông

Mấy ai thấu hiểu nỗi lòng giai nhân

 

Đi đâu? Mà vội, nhanh chân

Chẳng lời từ giả tình anh láng giềng

Bao năm tay gổi, đầu liền

Ngọt, chua chia sẻ, nỗi niềm cùng mang

Cớ chi một chút phật.... chàng

Vai mang, tay xách vội vàng cách xa

 

Đi đâu? Đâu cũng người ta

Đi đâu chi hỡi. Thôi thà đừng đi

Nắng mưa có lúc, có thì

Sau cơn ảm đạm đến..... kỳ sáng trong.

 

Nhất Lang

06-06-2019

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền