*TĐ 63- Hứa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hứa

 

Bậu buồn bậu giấu mặt le

Bậu che đôi mắt, bậu khoe môi hồng

Làm tôi tâm dạ bần thần

Ngỡ Sen sắp nở giữa đầm ..... tháng năm

 

Chờ khi tháng sáu mưa dầm.....

Đầm xanh, hoa thắm về thăm quê làng 

Ngang qua cái thuở son vàng

Thăm người, thăm cảnh thăm nàng tôi yêu

 

Đi trên đê nhỏ nắng chiều

Lắng nghe Sen nở dập dìu đưa hương

Chiêm ....... đôi môi đỏ, má hường

Bao năm xa cách vấn vương trong lòng.

 

Thủy Điền

07-06-2019

 

......... tháng năm = cuối tháng năm

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền