*NHL 1- Mời Qúi Vị Nghe Nhạc Phẩm "Lửa Tình" Thơ Nguyễn Hồng Linh/ Nhạc Nguyễn Cửu Dũng/ Ca Sĩ Lan Phương

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Mời Qúi Vị Nghe Nhạc Phẩm "Lửa Tình"

Thơ : Nguyễn Hồng Linh

Nhạc & hòa âm : Nguyễn Cửu Dũng

Ca Sĩ : Lan Phương trình bày

https://youtu.be/rE2yxruml7k

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền