*NHL 3 - Nghiêng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Nghiêng

 

Nghiêng tay nhặt cánh hoa vàng

Đừng về lối ấy nồng nàn tôi, xưa

Nghiêng buông dòng tóc hương thừa

Mở ngăn nhật ký đêm mưa nhuốm sầu

Nghiêng tình từng giọt đi đâu?

Nguyệt cầm thổn thức đã lâu... nguyệt tàn

Nghiêng mờ rêu cỏ hồn tan

Phong linh réo rắt gọi than đêm ngày

Nghiêng đời loang tím khói bay

Hương trầm mờ ảo phím dây đoạn trường

Nghiêng tôi về cõi vô thường

Áo hoàng hoa trắng tan thương vô ngần

Nghiêng rơi nửa giọt lệ ngân

Trăng hờn bến cũ gió ngàn lặng xa

Nghiêng say rỉ máu hồn hoa

Vuột tay đánh mất ta bà bỏ quên...

 

Nguyễn Hồng Linh

Stuttgart, 03.03.2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền