*NHL 4 - Mời Quí Vị Nghe Nhạc Phẩm " Lại Một Lần Nữa " Thơ Nguyễn Hồng Linh, Nhạc Trịnh Thùy Mỹ, Trình Bày Ca Sĩ Tâm Thư

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Mời Quí Vị Nghe Nhạc " Phẩm Lại Một Lần Nữa " Thơ Nguyễn Hồng Linh, Nhạc Trinh Thùy Mỹ, Trình Bày Ca Sĩ Tâm Thư

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền