*LNQA 8- Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (CA- USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

Nhớ

 

Vườn ai

Rực đỏ hoa hồng

Ngỡ hàng bông giấy 

Ba trồng trước sân

 

Nhìn đàn

Bướm lượn quanh quanh

Nhớ ong tìm mật

Vườn xanh quê mình.

 

Thi ký 6/2019

lê ngọc quế anh.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền