*WI 6- Uống Rượu Đêm Trăng (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

 

Uống Rượu Đêm Trăng

 

Đêm về tựa đá tắm trăng

Vodka bạch tửu tay nâng ngắm Hằng

Nàng sao mà tuyệt vô ngần

Môi chưa  chạm chén như gần thấm say

Tiên - phàm mấy thuở  gió mây

Hằng ơi! Hãy nhấp cùng nầy mua vui

Thế gian giờ lắm bùi ngùi

Tri âm, tri kỷ mấy người bên ta

Khác xưa đời lắm xa hoa

Tình, tiền, tù tội xót xa dương trần

Còn đâu những tối dưới trăng

Ngồi nâng bạch tửu ngắm Hằng nhâm nhi

Thôi thì tay hãy nâng ly

Đêm nay ta sẽ cùng mi cạn bầu.

 

Web Inhaber

27-06-2019

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền