*TĐ 75- Qua, Bậu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Qua

 

Qua đi thì mặc qua đi

Thân tôi yếu nữ lấy gì cản ngăn

Xin qua đừng quá bâng khuâng

Tôi quen cô lẻ đã gần mấy thu

Đời tôi như áng sương mù

Còn gì tiếc nuối thê phu, thôi đành

Bao năm tình ái lạnh tanh

Bao năm chăn gối chẳng lành, chẳng yên

Bao năm chuốt lấy u phiền

Bao năm quen cảnh tình riêng ra vào

Giờ thêm bước nữa chẳng sao

Xem như số kiếp phận ̣đào phôi pha.

 

 

 

Thủy Điền

30-06-2019

 

 

 

 

Bậu

 

Bậu xa thì bậu cứ xa

Tôi đâu dám trách, phiền hà bậu đâu

Bao năm ta ngủ đối đầu

Tôi buồn mái trước, bậu sầu mái sau

Sáng ra chạm trán chẳng chào

Cơm canh lạnh nhạt ai nào nuốt truôn

Bậu đi từ sớm- chiều buông

Chẳng lời thưa hỏi, mất còn chẳng hay

Thân tôi ốm yếu gò gầy

Cô đơn chiếc bóng tháng ngày quạnh hiu

Khổ đau tôi đã khổ nhiều

Bậu xa ..... thêm khổ. Bao nhiêu ... cũng đành.

 

Thủy Điền

30-06-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền