*LHT 35- Thu Đêm (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

 

Thu Đêm

 

Chiều về, nắng tắt, đêm sang

Mùa thu lá đổ ngập tràn thân em

Con đường lối nhỏ thân quen

Mười năm chênh chếch ánh đèn theo chân

Người đi bỏ lại cô trần

Thân gầy hiu hắt, sắc tàn nhạt phai

Tháng ngày biết tỏ cùng ai

Mùa thu lại tiếp, nối dài mùa thu

Thương thân lệ ứa đêm tù

Trăm năm tình lỡ, đời như .... lá vàng

 

Đêm qua, đêm hết, đêm tàn

Đường xưa, lối cũ bóng nàng lẻ loi.

 

Lệ Hoa Trần

08-07-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền