*NL 25- Áo Tím (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

 

Áo Tím

 

Vẫn thương nhớ mùa thu áo tím

Tím hoàng hôn. tím ngất hồn tôi

Mỗi thu đến. bao năm hoài kiếm

Chỉ thấy màu gian dối mà thôi!

.

Thôi đã hết mùa thu áo tím 

Hết tự ngày phố đổi màu đau

Thu khóc ngất. lạc bờ tóc bím

Người xa rồi.  màu tím thu nao!

.

Sao nhớ chi mùa thu áo tím?

Sao tìm chi màu tím sân trường?

.

Dù rất biết thời qua khôn kiếm

Dặn lòng. thôi! 

Sao vẫn cứ thương?!

 

 

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền