*SC 36- Lời Kinh Nào ? (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Lời Kinh Nào ?

__________________.

“Sự hư không của hư không

đều…. Hư Không…”

(Vua Sa-Lô-Môn)

 

Khi đàn én lượn quanh vòm xanh

Tự ngỡ mình kéo mùa xuân đến

Chờ tàn đêm gà mới gáy sáng

Gà ngỡ nhờ gà nắng mới lên

 

Chuyện hôm nay em tôi đổi mới

Là lối mòn chìm nổi hôm qua 

Mầm non không già rồi cỗi

Khi trời đất xoay vần bao la ?

 

Con người ta quả là cát bụi

Nên rũ nhau lầm lũi đi về…

Bài kệ nào không ôm dâu bể

Lời kinh nào gánh xuể bến mê…?

 

Ngoài đấng thánh quyền năng Thiên Đế

Mọi sự đều hệ lụy tồn vong

Càng tranh đua được thua… máu lệ

Đời chỉ còn bể khổ hư không!?

 

(Ngẫu hứng tặng Hoàng Ân)

 

Tháng 7/2019

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền