*NL 31- Biển Chiều Đợi Mong (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

BIỂN CHIỀU ĐỢI MONG

.

Nghìn năm vẫn mãi huyễn mong

Bởi em là mộng tôi đành mơ thôi!

.

Nghìn năm em vẫn xa xôi

Sóng chiều biển vắng. tôi ngồi đợì em

Dã tràng xây mộng đời riêng

Xa kia. trời lặn ưu phiền. trốn tôi!

.

Em giờ là mộng thật rồi

Dấu chân trên cát biển đời xóa mau

Trong hồn. vẫn dấu chân nào

Trinh nguyên. em vội bước vào tim tôi 

.

Những chiều biển vắng trông vời

Thấy bao tan vỡ mộng đời vụt qua!

Thấy ai. mỏng mảnh lụa là

Thấy tôi. với bóng chiều tà. biển mong!

.

Chỉ là huyễn mộng phải không?

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền