*NL 31- Thuyền Trăng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Thuyền Trăng

.

Vời đó phương đoài. mây trắng bay!

Sông sâu. còn ngút lụa trăng dài?

Ta ở phương này. thương nhớ lắm

Thương. những đường quê. thương lắm thay!

.

Trăng. ở phuơng nầy. sao tối nay

Nửa kia khuyết mất. nửa thuyền say?

Chở. cho ta nhé. sầu ngất ngất 

Đổ. xuống sông kia. khúc tình hoài!

.

Ta. ở nơi nầy. đêm tối nay

Tay. ly rượu đắng. nửa trăng đây

Nửa hồn khuyết mất 

Ừ khuyết mất!

Nửa hồn ở lại... 

Với ly cay!

.

Ta ngỡ. đêm dài sẽ hết thôi

Trăng kia. rồi lặn khuất bên trời

Rượu cay 

sao chẳng làm say mãi?

Đêm vẫn muôn trùng! 

"Mây vẫn bay"!

.

Nguyên Lạc 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền