*NXN 106- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

 

Ta Còn Em Không

 

Có những khi lòng trống vắng

Ta gọi tên em

Gặp hương một loài hoa thổi lại

Hoa của một thời xa ngái

Ép nơi trang vở học trò

 

Thời gian trôi qua

Ta không còn nhìn vào mắt nhau

Có hạnh phúc nào trong cô đơn?

Thời gian trôi mau

Ta không gần nữa thân thương

Có hạnh phúc nào đang ra đi…

 

  3/2019

 

Gọi Tên

 

Ôm vào lòng

(Những đau đáu và canh cánh)

Để một đời không thanh thản…

Sáng tạo là gì mà ta đợi ta

Người đợi ta

Cái đẹp ví như loài hoa lạ

Trêu ngươi nở suốt bốn mùa.

 

Chập chờn

Loài hoa lạ !

Hoa gọi tên người

Người gọi tên hoa.

 

Nguyễn Xuân Nha

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền