*SC 39- Nửa Đêm (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Nửa Đêm

 

Nửa đêm 

viết vội bài thơ

nỗi niềm trăn trở

mộng mơ tình đầu

 Sáng ra 

xách túi qua cầu

hai đứa đụng đầu

hổng dám đưa thơ

Qua đường

giả bộ làm lơ

trong bụng mở cờ

ngoài mặt làm nghiêm

 Em cười

ngoảnh mặt nhìn nghiêng

Ngó theo con thuyền

tách bến ra sông 

Bậm môi 

làm bộ ngó mong

liếc nhìn hai bóng

nằm chồng lên nhau...

Đánh liều

tính móc thơ trao

ban ngày lại sợ

chờ vào đêm trăng

Khải đàn 

hát "lý bông trang"

bông búp về nàng

bông nở phần anh...

 

 Sông Cửu

 

 Nửa Đêm

______________________

"Tặng em Phù Du"

 (Ngẫu hứng qua bài thơ Dùng Dằng)

Nửa đêm 

viết vội bài thơ

nỗi niềm trăn trở

mộng mơ tình đầu

 

Sáng ra 

xách túi qua cầu

hai đứa đụng đầu

hổng dám đưa thơ

 

Dùng dằng 

giả bộ làm lơ

trong bụng mở cờ

ngoài mặt làm nghiêm

 

Dùng dằng

ngoảnh mặt nhìn nghiêng

cười với con thuyền

tách bến ra sông...

 

Dùng dằng 

làm bộ ngó mong

liếc nhìn hai bóng

nằm chồng lên nhau...

 

Dùng dằng 

tính móc thơ trao

ban ngày sờ sợ

chờ vào đêm trăng

 

Dùng dằng 

hát "lý bông trang"

bông búp về nàng

bông nở phần anh! 

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền