*LHT 38- Một Chút Gì Trong Tim Tôi (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

 

Một Chút Gì Trong Tim Tôi

 

Nhìn người phận bạc không vui

Số phần lận đận bùi ngùi khổ đau

cùng chung số kiếp má đào

Mấy ai vui sướng tự hào được đâu

Nhìn người giữa lúc lao đao

Ngã nghiêng, nghiêng ngã thét gào xanh xao

Hỏi rằng sao khỏi lo âu

Hỡi rằng ai nở cúi đầu, quây lưng

Nhìn người đang phút lâm chung

Mắt ai không đỏ xót thương kiếp người

Nhìn người giữa cảnh mưa rơi

Chiều buông lộng gió đơn côi một mình

Mấy ai thơ thẩn vô tình

Mấy ai lòng đá đứng nhìn phong ba.

 

Lệ Hoa Trần

21-08-2019

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền