*CVM 3- Khóc Than Chiêu Quân Văn Tế Thể Tán (Thơ) Nhà Thơ Chu Vương Miện (CA- USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

khóc than chiêu quân

văn tế thể tán

 

 

kiệu 1 chiếc

hài 1 đôi

1 kiếp hồng nhan

toàn nổi trôi?

không bị nhốt tại lãnh cung

cũng lênh đênh giữa trời?

chân nhạn môn quan

nhìn giòng hắc thủy trôi

thương mình giận người?

tướng không đủ sức giữ thành

quân không đủ sức vác giáo

thôi đành cống chiêu quân

cho tròn lẽ đạo

hỡi linh xưa /

thương cho đời cơm áo

kẻ mạnh người thua

chiêu quân ơi? nàng chỉ có đi?

[mà chả có về ?]

 

 * 

con sáo sang sông

con sáo xổ lồng

con cá về Hồ

con cá đi mô

Chiêu Quân về Hồ

ngang qua Hắc Thủy

ngay ải Nhan Môn

viết dăm hàng chữ

cột vào chân nhạn

mùa đông tuyết phủ

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền