*HHSG 4- Thăm Mộ Mẹ (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

 

Thăm Mộ Mẹ

                         

Con về thăm mộ mẹ. 

Buổi sáng sương lạnh đầy. 

Trời mưa lất phất bay. 

Một ngày trong tháng Bảy. 

                  ***

Hàng cây cao gần đấy. 

Che mát thân mẹ gầy. 

Mộ phần nằm yên nghỉ. 

Nước mắt rơi nào hay. 

                   ***

Thời gian tựa tên bay. 

Mới đó vụt ngàn ngày. 

Mẹ về nơi chín suối. 

Nhớ mẹ mắt con cay. 

                   ***

"Nơi xa" chắc mẹ hiểu. 

Con muốn nói trăm điều. 

Chúng con yêu mẹ lắm. 

Nhưng mẹ có nào hay. 

                      ***

Mùa Vu lan lặng lẽ. 

Ngôi Tam bảo tràn đầy. 

Những người cài hồng đỏ. 

Bổng dưng mắt con cay. 

                      ***

Chúng con xin dâng mẹ

Những đóa Hồng trắng tinh

Đó là tình mẫu tử

Suốt đời mẹ giữ gìn. 

 

Hai Hùng Sài Gòn

 Sáng 3.8.2017 (Mùa Vu Lan) 

 

* Tôi nói hộ tiếng lòng của những người không còn mẹ,  và riêng tặng cho các cháu thân thương của tôi ở San Jose,  BN,  HC,  Út BC. Và ông Anh kính mến Thịnh Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền