*LHT 41- Kỷ Niệm Thu (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

 

Kỷ Niệm Thu

 

Em tiễn anh một đỗi

Thu cũng tiễn chân người

Sương vẫy chào giả biệt

Đường mỗi kẻ mỗi nơi

 

Kỷ niệm xưa còn lại

Một nỗi buồn mênh mang

Bao nhiêu xác lá vàng

Thiếu dấu chân người cũ

 

Sương mây chiều giăng phủ

Không còn đọng áo ai

Người cô ... mãi đi hoài

Năm tháng dài lẻ bóng.

 

Lệ Hoa Trần

16-09-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền