*HHSG 6- Giọt Mưa Ngâu (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng SG (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

       

Giọt Mưa Ngâu

 

Mưa rơi giọt ngắn giọt dài. 

Như than,  như thở với ai trong lòng. 

Giọt dài,  ở tít trên không. 

Giọt ngắn,  rơi xuống mênh mông ngày buồn. 

                         ***

Lòng se thắt, giọt lệ tuôn. 

Ngưu lang Chức nữ, ai buồn hơn ai. 

Tháng rất rộng,  ngày lại dài. 

Mưa chi cho "ướt" lòng ai mong chờ. 

                         ***

Từ khi giã biệt  tình thơ. 

"Ngưu" nơi ấy, "Chức" bơ vơ một mình.   

Trời buồn tháng bảy "lặng thinh"

Mùa ngâu lại đến, thắm tình "Chức Ngưu". 

 

     Hai Hùng SG (7/7 âm lịch)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền