*LVT 15- Về Đâu Cũng Về (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Về Đâu Cũng Về

 

 

Thôi thì bỏ chợ bỏ sông

Bỏ bao nhiêu chuyện đèo bòng đời ta

Bỏ phên giậu , bỏ cửa nhà

Bỏ ta ngồi giữa yêu ma phận người

Xem như bỏ chín làm mười

Bỏ tang thương bỏ ngậm ngùi phù vân

Không hiện hữu chẳng hư không

Là tan là rã trong từng sát na

Không bản quán không quê nhà

Ta lơ lững giữa thiên hà nghìn năm

Tiếc chi mấy tấc đất nằm

Mà ôm sinh diệt mà cầm tồn vong

Bơ vơ một nhúm bụi hồng

Đìu hiu một sợi khói mong manh sầu

Bỏ hạnh phúc bỏ thương đau

Đầu ghềnh cuối bãi về đâu cũng về.

 

LVT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền