*TĐ 93- Cát Bụi Phù Du (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cát Bụi Phù Du

 

Chết là hết

Nghĩ suy cho mệt

Kiếp con người là chỉ thế thôi

 

Vật- Cỏ cây cũng giống như người

Sanh rồi tử, tử- sanh rồi tử

Cử nối tiếp theo nhau trình tự

Hết kiếp nầy cho đến kiếp sau

 

Chẳng có gì tồn tại mãi đâu

Hơn- thua lắm rồi cũng về cát bụi

Đâu sừng sững ngàn năm như núi

Vĩnh viễn, trường tồn như mặt biển xanh.

 

Thủy Điền

24-09-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền