*WI 9- Vỡ Giọng Tề Thiên (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

 Vỡ Giọng Tề Thiên

 

Ngày xưa, ngày xửa ..... ..... xa ... xưa ...

Năm làng, bảy xã mới ... ra ông Nghè

Nên văn, thơ phú thật le

Dân đen, trí thức hát vè cho vui

Dần dà truyền khẩu đời ... ...đời ....!

Có chi mà phải tìm tòi đánh vôi

 

Ngày nay, Tác giả rừng người

Thơ, văn tuôn chảy như  trời mưa rơi

Dở- hay, đáng trách- đáng noi

Chả ... Toi nào đặt bút ngòi cứu nghiên

 

Toàn là  vỡ giọng Tề Thiên

Cầm cây thướt bảng múa xuyên, múa cầu .... !

Sưu tầm những chuyện xa- sâu

Mười người, biết chín, mang hầu dân gian

 

Mong làm cái viện Bảo tàng

Lưu danh hậu thế tiếng vang muôn ngàn

Qua rồi, lịch sử ... sang trang

Thời kim, thời bạc ai màng cổ xưa

 

Nghiên chi cho lắm bằng thừa

Cứu chi cho lắm. ... ... ... nắng mưa một, vài

Hãy nên nói chuyện ngày nay

Ấy mà lắm kẻ mê say thơ mình.

 

Web Inhaber

01-10-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền