*HHSG 10- Hãy Như Viên Đá Cuội Thơ Tranh Nhà Thơ Hai Hùng SG Texas VN

 

Nhà Thơ Hai Hùng SG

 

 

 

Hãy Như Viên Đá Cuội

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền